Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P541 Obecná chemie (pro KATA, biochem. a biol. obory)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 44 / 338 (13 %) Učebna: CH1 Termín: Út,09:50
Poznámka: přednáška1

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x20.5 %
dobrá25x56.8 %
průměrná9x20.5 %
špatná1x2.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.05
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x34.1 %
spíše ano22x50 %
spíše ne4x9.1 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano17x38.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x40.9 %
spíše ano15x34.1 %
spíše ne6x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x11.4 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x27.3 %
spíše ano21x47.7 %
spíše ne4x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x15.9 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x27.3 %
přiměrěné25x56.8 %
nízké2x4.5 %
nemohu posoudit5x11.4 %
průměr 1.74

Vyučující

Štěpánek Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x4.7 %
spíše ano14x32.6 %
spíše ne20x46.5 %
rozhodně ne6x14 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 2.71
Šmejkal Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x25 %
spíše ano29x65.9 %
spíše ne3x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.81
Štěpánek Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x37.2 %
spíše ano25x58.1 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.64
Šmejkal Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x46.5 %
spíše ano21x48.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.51
Štěpánek Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x14 %
spíše ano4x9.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x74.4 %
průměr 1.55
Šmejkal Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x18.6 %
spíše ano5x11.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x67.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x46.5 %
spíše ano19x44.2 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x79.1 %
spíše ano6x14 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne2x4.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x54.5 %
spíše ano20x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž19x44.2 %
žena24x55.8 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.44x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé43x97.7 %
opakovaně1x2.3 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%32x72.7 %
75 – 50%9x20.5 %
50 – 25%3x6.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x6.8 %
nadprůměrné10x22.7 %
průměrné29x65.9 %
podprůměrné2x4.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x15.9 %
průměrný27x61.4 %
nízký10x22.7 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x9.3 %
průměrný34x79.1 %
nízký5x11.6 %
průměr 2.02
Vybrat jiný předmět