Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P18A Mykologie

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 104 (16 %) Učebna: B13 Termín: Pá,08:10
Poznámka: 3 paralelky - 15aMB120P18x04 a x03 a x06

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá6x35.3 %
dobrá10x58.8 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné9x52.9 %
nízké4x23.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Soldán Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Soldán Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Soldán Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x29.4 %
žena12x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x94.1 %
Nmgr.1x5.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x82.4 %
opakovaně3x17.6 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x35.3 %
75 – 50%8x47.1 %
50 – 25%3x17.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x29.4 %
nadprůměrné7x41.2 %
průměrné2x11.8 %
podprůměrné3x17.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.18
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x35.3 %
průměrný9x52.9 %
nízký2x11.8 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x41.2 %
průměrný9x52.9 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět