Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P115B Morfologie rostlin

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 80 (14 %) Učebna: B11 Termín: Čt,12:20
Poznámka: 2 paralelky 15aMB120P115x02 a 07

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x45.5 %
dobrá6x54.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x18.2 %
přiměrěné4x36.4 %
nízké4x36.4 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.2

Vyučující

Fuxová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Fuxová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Fuxová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x45.5 %
žena6x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé9x81.8 %
opakovaně2x18.2 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%3x27.3 %
75 – 50%5x45.5 %
50 – 25%3x27.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x27.3 %
nadprůměrné4x36.4 %
průměrné2x18.2 %
podprůměrné2x18.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.27
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x54.5 %
průměrný3x27.3 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x63.6 %
průměrný3x27.3 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.45
Vybrat jiný předmět