Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P15 Molekulární biologie a genetika I

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 72 (24 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x17.6 %
dobrá6x35.3 %
průměrná8x47.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne8x47.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 2.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x11.8 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.86

Vyučující

Novák Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.24
Novák Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano10x58.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Novák Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x82.4 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x52.9 %
žena8x47.1 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x70.6 %
Nmgr.5x29.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.29
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x88.2 %
opakovaně2x11.8 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%10x58.8 %
75 – 50%6x35.3 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné3x17.6 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x29.4 %
průměrný7x41.2 %
nízký5x29.4 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x23.5 %
průměrný8x47.1 %
nízký5x29.4 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět