Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P83 Molekulární antropologie

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 17 / 44 (39 %) Učebna: B2 Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x41.2 %
dobrá9x52.9 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné13x76.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.93

Vyučující

Daňková Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Daňková Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Daňková Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x11.8 %
žena15x88.2 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x5.9 %
Nmgr.16x94.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x64.7 %
75 – 50%4x23.5 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x11.8 %
nadprůměrné4x23.5 %
průměrné11x64.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x35.3 %
průměrný10x58.8 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x11.8 %
průměrný12x70.6 %
nízký3x17.6 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět