Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P47C Minerály a horniny I

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 12 / 33 (36 %) Učebna: D Termín: Po,13:10
Poznámka: 2 paralelky - 15aMG431P47x01 a x02

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá5x41.7 %
průměrná1x8.3 %
špatná2x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x8.3 %
přiměrěné10x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91

Vyučující

Matějka Dobroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Matějka Dobroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Matějka Dobroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x41.7 %
žena7x58.3 %
průměr 1.58
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x75 %
75 – 50%3x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x41.7 %
průměrné6x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x8.3 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x33.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x33.3 %
průměrný7x58.3 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět