Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P95 Mineralogie pro negeology

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 12 / 31 (39 %) Učebna: D Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x25 %
dobrá5x41.7 %
průměrná3x25 %
špatná1x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x58.3 %
nízké1x8.3 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2.13

Vyučující

Matějka Dobroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Matějka Dobroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.09
Matějka Dobroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne3x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2.9

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x16.7 %
žena10x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x50 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%3x25 %
průměr 2.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné1x8.3 %
průměrné10x83.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x33.3 %
průměrný6x50 %
nízký2x16.7 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x16.7 %
průměrný8x66.7 %
nízký2x16.7 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět