Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P52C Mineralogie

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 12 / 29 (41 %) Učebna: D Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x41.7 %
dobrá7x58.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Goliáš Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Goliáš Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Goliáš Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano3x25 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné8x66.7 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x41.7 %
průměrný6x50 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x41.7 %
průměrný6x50 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět