Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P33C Mikrobiologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 28 / 89 (31 %) Učebna: B9 Termín: St,08:30
Poznámka: všechny paraleky cvičení zadané najednou na přednášce

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá20x71.4 %
dobrá7x25 %
průměrná1x3.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.22
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x28.6 %
přiměrěné19x67.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.7

Vyučující

Beranová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.41
Seydlová Gabriela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x60.7 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Beranová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Seydlová Gabriela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x67.9 %
spíše ano8x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Beranová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x71.4 %
průměr 1.13
Seydlová Gabriela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x78.6 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x85.7 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x96.4 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x14.3 %
žena24x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%28x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x7.1 %
nadprůměrné6x21.4 %
průměrné20x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký18x64.3 %
průměrný10x35.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký26x92.9 %
průměrný2x7.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.07
Vybrat jiný předmět