Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P106C Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 26 (58 %) Učebna: B12 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x6.7 %
dobrá7x46.7 %
průměrná7x46.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x33.3 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x73.3 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2.08

Vyučující

Kindlmann Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne6x40 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.47
Mudrák Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x50 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.54
Kindlmann Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Mudrák Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.33
Kindlmann Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x80 %
průměr 2
Mudrák Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x33.3 %
žena10x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.10x66.7 %
Nmgr.4x26.7 %
Ph.D.1x6.7 %
průměr 1.4
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x60 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%2x13.3 %
méně než 25%1x6.7 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné13x86.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký1x6.7 %
průměrný9x60 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x13.3 %
průměrný9x60 %
nízký4x26.7 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět