Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P106 Metody zpracování naměřených dat pro začátečníky

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 26 (54 %) Učebna: B12 Termín: Po,12:20
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x7.1 %
dobrá6x42.9 %
průměrná7x50 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 2

Vyučující

Kindlmann Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Mudrák Ondřej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.58
Kindlmann Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Mudrák Ondřej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.36
Kindlmann Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 2.5
Mudrák Ondřej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.9x64.3 %
Nmgr.4x28.6 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 1.43
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%8x57.1 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné12x85.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný9x64.3 %
nízký5x35.7 %
průměr 2.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x7.1 %
průměrný9x64.3 %
nízký4x28.6 %
průměr 2.21
Vybrat jiný předmět