Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330C01B2 Metody ve fyzické geografii I.B

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 23 / 51 (45 %) Učebna: VEZ Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x21.7 %
dobrá10x43.5 %
průměrná6x26.1 %
špatná1x4.3 %
velmi špatná1x4.3 %
průměr 2.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne5x21.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké12x52.2 %
přiměrěné9x39.1 %
nízké2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Vyučující

Chuman Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x30.4 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.39
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne6x26.1 %
rozhodně ne6x26.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.61
Chuman Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne4x17.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Chuman Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.75
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x17.4 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit14x60.9 %
průměr 1.78
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano15x65.2 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.91
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x95.5 %
spíše ano1x4.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x52.2 %
žena11x47.8 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.22x95.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.3 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x91.3 %
opakovaně2x8.7 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%23x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné2x8.7 %
průměr 2.91
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x17.4 %
průměrný15x65.2 %
nízký4x17.4 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x13 %
průměrný17x73.9 %
nízký3x13 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět