Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56B Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 59 / 174 (34 %) Učebna: VP Termín: Po,17:20
Poznámka: 3 paralelky - 15aMS710P56x02 a 04, 05

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá28x47.5 %
dobrá23x39 %
průměrná8x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.66
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x25.4 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne5x8.5 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 2.11
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x45.8 %
spíše ano15x25.4 %
spíše ne10x16.9 %
rozhodně ne7x11.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x66.1 %
spíše ano13x22 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x28.8 %
spíše ano26x44.1 %
spíše ne8x13.6 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit7x11.9 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké19x32.2 %
přiměrěné32x54.2 %
nízké2x3.4 %
nemohu posoudit6x10.2 %
průměr 1.68

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x32.2 %
spíše ano31x52.5 %
spíše ne6x10.2 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 1.81
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x79.3 %
spíše ano10x17.2 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x40.7 %
spíše ano11x18.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x40.7 %
průměr 1.31
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x62.1 %
spíše ano19x32.8 %
spíše ne3x5.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano58x98.3 %
spíše ano1x1.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x61 %
spíše ano20x33.9 %
spíše ne3x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž26x44.1 %
žena33x55.9 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.55x94.8 %
Nmgr.3x5.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé51x86.4 %
opakovaně8x13.6 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%53x89.8 %
75 – 50%6x10.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x10.2 %
nadprůměrné8x13.6 %
průměrné26x44.1 %
podprůměrné14x23.7 %
špatné5x8.5 %
průměr 3.07
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký12x20.3 %
průměrný31x52.5 %
nízký16x27.1 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký20x33.9 %
průměrný28x47.5 %
nízký11x18.6 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět