Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
Katedra }
Předmět

MS710P56 Matematika C

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 59 / 174 (34 %) Učebna: VG Termín: St,08:10
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá26x44.1 %
dobrá24x40.7 %
průměrná8x13.6 %
špatná1x1.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x28.8 %
spíše ano21x35.6 %
spíše ne11x18.6 %
rozhodně ne5x8.5 %
nemohu posoudit5x8.5 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x66.1 %
spíše ano20x33.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x67.8 %
spíše ano16x27.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x44.8 %
spíše ano17x29.3 %
spíše ne8x13.8 %
rozhodně ne2x3.4 %
nemohu posoudit5x8.6 %
průměr 1.74
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké16x27.1 %
přiměrěné31x52.5 %
nízké2x3.4 %
nemohu posoudit10x16.9 %
průměr 1.71

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x40.7 %
spíše ano23x39 %
spíše ne7x11.9 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit4x6.8 %
průměr 1.73
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano48x81.4 %
spíše ano9x15.3 %
spíše ne1x1.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.19
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x49.2 %
spíše ano5x8.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x42.4 %
průměr 1.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x66.1 %
spíše ano15x25.4 %
spíše ne4x6.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano54x91.5 %
spíše ano2x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.1 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x57.6 %
spíše ano22x37.3 %
spíše ne2x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž28x47.5 %
žena31x52.5 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.57x96.6 %
Nmgr.2x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé54x91.5 %
opakovaně5x8.5 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%56x94.9 %
75 – 50%2x3.4 %
50 – 25%1x1.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x10.2 %
nadprůměrné11x18.6 %
průměrné27x45.8 %
podprůměrné12x20.3 %
špatné3x5.1 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký14x23.7 %
průměrný29x49.2 %
nízký16x27.1 %
průměr 2.03
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký23x39 %
průměrný26x44.1 %
nízký10x16.9 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět