Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P54C Matematika B1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 55 (53 %) Učebna: D Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá14x48.3 %
dobrá14x48.3 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano18x62.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.36
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x51.7 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x39.3 %
spíše ano12x42.9 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.7 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x24.1 %
přiměrěné20x69 %
nízké1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.79

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano18x64.3 %
spíše ne5x17.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.04
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x78.6 %
spíše ano5x17.9 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x21.4 %
spíše ano7x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x53.6 %
průměr 1.54
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž16x57.1 %
žena12x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.27x96.4 %
Nmgr.1x3.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé25x92.6 %
opakovaně2x7.4 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%25x92.6 %
75 – 50%1x3.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x7.1 %
nadprůměrné10x35.7 %
průměrné14x50 %
podprůměrné1x3.6 %
špatné1x3.6 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x21.4 %
průměrný18x64.3 %
nízký4x14.3 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x21.4 %
průměrný21x75 %
nízký1x3.6 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět