Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52E Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 35 / 210 (17 %) Učebna: M Termín: Po,15:40
Poznámka: 2 paralelky - 15aMS710P52x01 a 02

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá28x80 %
dobrá5x14.3 %
průměrná2x5.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.26
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x51.4 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x74.3 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne2x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x57.1 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 1.39
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x20 %
přiměrěné24x68.6 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit3x8.6 %
průměr 1.81

Vyučující

Kuncová Kristýna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x68.6 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Kuncová Kristýna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x88.6 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Kuncová Kristýna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x65.7 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x22.9 %
průměr 1.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano7x20 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x94.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano6x17.1 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x29.4 %
žena24x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%29x82.9 %
75 – 50%4x11.4 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x11.4 %
nadprůměrné8x22.9 %
průměrné19x54.3 %
podprůměrné3x8.6 %
špatné1x2.9 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký13x37.1 %
průměrný19x54.3 %
nízký3x8.6 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký17x48.6 %
průměrný16x45.7 %
nízký2x5.7 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět