Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52C Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 21 / 210 (10 %) Učebna: CH3 Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x57.1 %
dobrá7x33.3 %
průměrná2x9.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.83
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x19 %
přiměrěné17x81 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x38.1 %
žena13x61.9 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x71.4 %
75 – 50%5x23.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné8x38.1 %
průměrné11x52.4 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x52.4 %
průměrný7x33.3 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x42.9 %
průměrný11x52.4 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět