Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52B Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 17 / 210 (8 %) Učebna: CH2 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x52.9 %
dobrá7x41.2 %
průměrná1x5.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.56
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x41.2 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x29.4 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x47.1 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x29.4 %
přiměrěné10x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.67

Vyučující

Šmejkalová Alena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x35.3 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.93
Šmejkalová Alena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Šmejkalová Alena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x52.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x47.1 %
žena9x52.9 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%3x17.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné10x58.8 %
podprůměrné2x11.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x41.2 %
průměrný7x41.2 %
nízký3x17.6 %
průměr 1.76
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x47.1 %
průměrný8x47.1 %
nízký1x5.9 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět