Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52A Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 36 / 210 (17 %) Učebna: VP Termín: Po,08:10
Poznámka: 2 paralelky - 15aMS710P52x05 a x08

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x36.1 %
dobrá18x50 %
průměrná5x13.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x30.6 %
spíše ano14x38.9 %
spíše ne8x22.2 %
rozhodně ne1x2.8 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.97
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x58.3 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x41.7 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x19.4 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x33.3 %
spíše ano16x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x22.2 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x22.2 %
přiměrěné26x72.2 %
nízké1x2.8 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.8

Vyučující

Oľhava Rastislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x25 %
spíše ano20x55.6 %
spíše ne6x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.91
Oľhava Rastislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x72.2 %
spíše ano9x25 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Oľhava Rastislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano5x13.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x22.2 %
průměr 1.18
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x50 %
spíše ano16x44.4 %
spíše ne2x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x88.9 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x69.4 %
spíše ano11x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž13x36.1 %
žena23x63.9 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.35x97.2 %
Nmgr.1x2.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé33x91.7 %
opakovaně3x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%30x83.3 %
75 – 50%4x11.1 %
50 – 25%1x2.8 %
méně než 25%1x2.8 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x5.6 %
nadprůměrné6x16.7 %
průměrné21x58.3 %
podprůměrné4x11.1 %
špatné3x8.3 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x27.8 %
průměrný19x52.8 %
nízký7x19.4 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký19x52.8 %
průměrný13x36.1 %
nízký4x11.1 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět