Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52 Matematika A1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 48 / 210 (23 %) Učebna: CH1 Termín: Po,09:50
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá23x47.9 %
dobrá22x45.8 %
průměrná3x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x45.8 %
spíše ano22x45.8 %
spíše ne4x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x58.3 %
spíše ano18x37.5 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x56.3 %
spíše ano17x35.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.1 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x40.4 %
spíše ano23x48.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x10.6 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké9x18.8 %
přiměrěné34x70.8 %
nízké1x2.1 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.82

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x41.7 %
spíše ano19x39.6 %
spíše ne9x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano41x85.4 %
spíše ano7x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x68.8 %
spíše ano3x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x25 %
průměr 1.08
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x25 %
spíše ano31x64.6 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne2x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano41x87.2 %
spíše ano4x8.5 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x83.3 %
spíše ano8x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x38.3 %
žena29x61.7 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.48x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé48x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%37x77.1 %
75 – 50%7x14.6 %
50 – 25%4x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x8.3 %
nadprůměrné11x22.9 %
průměrné26x54.2 %
podprůměrné7x14.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký19x39.6 %
průměrný24x50 %
nízký5x10.4 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký20x41.7 %
průměrný26x54.2 %
nízký2x4.2 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět