Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47Z2 Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 35 / 147 (24 %) Učebna: LR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x5.7 %
dobrá19x54.3 %
průměrná13x37.1 %
špatná1x2.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x14.3 %
spíše ano18x51.4 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne5x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.34
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x54.3 %
spíše ano14x40 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x17.1 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne13x37.1 %
rozhodně ne3x8.6 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano17x48.6 %
spíše ne9x25.7 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit4x11.4 %
průměr 2.32
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké21x60 %
přiměrěné13x37.1 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Vyučující

Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x5.7 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne11x31.4 %
rozhodně ne9x25.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.77
Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x14.7 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne6x17.6 %
rozhodně ne4x11.8 %
nemohu posoudit10x29.4 %
průměr 2.38
Hartvich Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano12x34.3 %
spíše ne8x22.9 %
rozhodně ne9x25.7 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 2.67
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne8x22.9 %
rozhodně ne4x11.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.34
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit10x29.4 %
průměr 1.83
Hartvich Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x14.3 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne5x14.3 %
nemohu posoudit2x5.7 %
průměr 2.36
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x8.6 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne3x8.6 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit17x48.6 %
průměr 2.22
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x64.7 %
průměr 2
Hartvich Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano7x20 %
spíše ne5x14.3 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit18x51.4 %
průměr 2.18
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x14.3 %
spíše ano23x65.7 %
spíše ne7x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x82.9 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x65.7 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž23x65.7 %
žena12x34.3 %
průměr 1.34
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé30x85.7 %
opakovaně5x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%30x85.7 %
75 – 50%1x2.9 %
50 – 25%3x8.6 %
méně než 25%1x2.9 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x8.6 %
průměrné27x77.1 %
podprůměrné4x11.4 %
špatné1x2.9 %
průměr 3.09
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x14.3 %
průměrný21x60 %
nízký9x25.7 %
průměr 2.11
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x14.3 %
průměrný25x71.4 %
nízký5x14.3 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět