Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47Z1 Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 66 / 147 (45 %) Učebna: LR Termín: St,18:10
Poznámka: 3 paralelky - 15aMZ330P47Zx01 a 02 a 03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x10.6 %
dobrá30x45.5 %
průměrná24x36.4 %
špatná4x6.1 %
velmi špatná1x1.5 %
průměr 2.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x16.7 %
spíše ano25x37.9 %
spíše ne18x27.3 %
rozhodně ne10x15.2 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 2.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x48.5 %
spíše ano28x42.4 %
spíše ne4x6.1 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x10.6 %
spíše ano21x31.8 %
spíše ne30x45.5 %
rozhodně ne6x9.1 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 2.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x7.6 %
spíše ano24x36.4 %
spíše ne24x36.4 %
rozhodně ne6x9.1 %
nemohu posoudit7x10.6 %
průměr 2.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké39x59.1 %
přiměrěné22x33.3 %
nízké3x4.5 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 1.44

Vyučující

Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x7.6 %
spíše ano26x39.4 %
spíše ne29x43.9 %
rozhodně ne6x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.55
Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x13.6 %
spíše ano35x53 %
spíše ne17x25.8 %
rozhodně ne4x6.1 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 2.25
Hartvich Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x21.2 %
spíše ano17x51.5 %
spíše ne5x15.2 %
rozhodně ne3x9.1 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 2.13
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x18.2 %
spíše ano39x59.1 %
spíše ne11x16.7 %
rozhodně ne2x3 %
nemohu posoudit2x3 %
průměr 2.05
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x27.3 %
spíše ano40x60.6 %
spíše ne4x6.1 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit3x4.5 %
průměr 1.81
Hartvich Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano16x48.5 %
spíše ne4x12.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.77
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x13.6 %
spíše ano14x21.2 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x62.1 %
průměr 1.72
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x7.6 %
spíše ano15x22.7 %
spíše ne2x3 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit43x65.2 %
průměr 1.96
Hartvich Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x6.1 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x69.7 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x16.7 %
spíše ano41x62.1 %
spíše ne14x21.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano53x80.3 %
spíše ano4x6.1 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne7x10.6 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.42
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x54.5 %
spíše ano24x36.4 %
spíše ne4x6.1 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž30x45.5 %
žena36x54.5 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.66x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé62x93.9 %
opakovaně4x6.1 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%50x75.8 %
75 – 50%9x13.6 %
50 – 25%5x7.6 %
méně než 25%2x3 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x6.3 %
nadprůměrné5x7.8 %
průměrné47x73.4 %
podprůměrné8x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x16.7 %
průměrný41x62.1 %
nízký14x21.2 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x15.2 %
průměrný39x59.1 %
nízký17x25.8 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět