Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P63 Masožravé rostliny

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 2 kr.
Respondentů: 14 / 23 (61 %) Učebna: KFR Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x92.9 %
dobrá1x7.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.08

Vyučující

Srba Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Adamec Lubomír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.23
Šonka Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Srba Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Adamec Lubomír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Šonka Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.09
Srba Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1
Adamec Lubomír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x92.9 %
průměr 1
Šonka Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x57.1 %
žena6x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.8x57.1 %
Nmgr.5x35.7 %
Ph.D.1x7.1 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%10x71.4 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%3x21.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné2x14.3 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x64.3 %
průměrný5x35.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x69.2 %
průměrný4x30.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.31
Vybrat jiný předmět