Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P11 Mammaliologie I

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 13 / 31 (42 %) Učebna: B2P Termín: Pá,12:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá6x46.2 %
průměrná4x30.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne6x46.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.7 %
přiměrěné8x61.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.89

Vyučující

Horáček Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Horáček Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x53.8 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.36
Horáček Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne4x30.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.9

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x23.1 %
žena10x76.9 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x7.7 %
Nmgr.10x76.9 %
Ph.D.2x15.4 %
průměr 2.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé11x84.6 %
opakovaně2x15.4 %
průměr 1.15
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x46.2 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%3x23.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.77
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné10x76.9 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x61.5 %
průměrný5x38.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x23.1 %
průměrný9x69.2 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět