Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P89 Limnologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 25 (84 %) Učebna: B14 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá7x33.3 %
průměrná9x42.9 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne4x19 %
nemohu posoudit4x19 %
průměr 2.82
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 2.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné14x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 1.93

Vyučující

Horká Petra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Horká Petra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.45
Horká Petra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x81 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x14.3 %
žena18x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x70 %
Nmgr.5x25 %
Ph.D.1x5 %
průměr 1.35
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné17x81 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x52.4 %
průměrný9x42.9 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.52
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x19 %
průměrný15x71.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět