Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P15 Lidská sexualita

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Z, Zk; 0 kr.
Respondentů: 27 / 136 (20 %) Učebna: B7 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x37 %
dobrá13x48.1 %
průměrná4x14.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.96
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x74.1 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano10x37 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit11x40.7 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x11.1 %
přiměrěné18x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 1.86

Vyučující

Havlíček Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x51.9 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Havlíček Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Havlíček Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x81.5 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano10x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x81.5 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x18.5 %
žena22x81.5 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x70.4 %
Nmgr.7x25.9 %
Ph.D.1x3.7 %
průměr 1.33
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%20x74.1 %
75 – 50%5x18.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x7.4 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré6x22.2 %
nadprůměrné4x14.8 %
průměrné17x63 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.41
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký19x70.4 %
průměrný8x29.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x34.6 %
průměrný16x61.5 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět