Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P97 Latinská Amerika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 29 / 51 (57 %) Učebna: VEZ Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá21x72.4 %
dobrá7x24.1 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x17.2 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x24.1 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké10x34.5 %
přiměrěné15x51.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.6

Vyučující

Janský Bohumír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x89.7 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vágner Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 1.8
Janská Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano17x58.6 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Janský Bohumír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vágner Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x20.7 %
průměr 1.17
Janská Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.14
Janský Bohumír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x75 %
průměr 1.43
Vágner Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x78.6 %
průměr 1.17
Janská Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano1x3.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x71.4 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x96.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x34.5 %
žena19x65.5 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.15x51.7 %
Nmgr.14x48.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.48
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%24x82.8 %
75 – 50%5x17.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné9x31 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký18x62.1 %
průměrný11x37.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký14x48.3 %
průměrný15x51.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět