Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C24B Laboratorní technika pro KATA

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 19 / 69 (28 %) Učebna: LT Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x52.6 %
dobrá9x47.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x5.3 %
přiměrěné17x89.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94

Vyučující

Kubíček Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Kubíček Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Kubíček Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x26.3 %
žena14x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x94.1 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.9 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x57.9 %
průměrný8x42.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x36.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět