Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C226 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 21 / 273 (8 %) Učebna: LT Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá9x42.9 %
dobrá9x42.9 %
průměrná3x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x19 %
přiměrěné15x71.4 %
nízké2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9

Vyučující

Matulková Irena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2.05
Matulková Irena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.7
Matulková Irena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit16x76.2 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x90.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x38.1 %
žena13x61.9 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x90.5 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné5x23.8 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné1x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x38.1 %
průměrný9x42.9 %
nízký4x19 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký11x52.4 %
průměrný7x33.3 %
nízký3x14.3 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět