Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C2211 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 52 / 273 (19 %) Učebna: LT Termín: Út,11:30
Poznámka: 2 paralelky - 15aMC240C22x11 a x10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá27x51.9 %
dobrá23x44.2 %
průměrná2x3.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x48.1 %
spíše ano21x40.4 %
spíše ne4x7.7 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano48x92.3 %
spíše ano4x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano48x92.3 %
spíše ano4x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x60.8 %
spíše ano15x29.4 %
spíše ne4x7.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké5x9.6 %
přiměrěné45x86.5 %
nízké2x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Vyučující

Vojtíšek Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x25 %
spíše ano33x63.5 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.8 %
průměr 1.8
Vojtíšek Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x62.7 %
spíše ano19x37.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Vojtíšek Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x11.5 %
spíše ano3x5.8 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x78.8 %
průměr 1.64
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x67.3 %
spíše ano17x32.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x75 %
spíše ano6x11.5 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne5x9.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano45x86.5 %
spíše ano6x11.5 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x19.2 %
žena42x80.8 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.52x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé52x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%47x90.4 %
75 – 50%1x1.9 %
50 – 25%2x3.8 %
méně než 25%2x3.8 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré8x15.4 %
nadprůměrné13x25 %
průměrné30x57.7 %
podprůměrné1x1.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x30.8 %
průměrný36x69.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký29x55.8 %
průměrný22x42.3 %
nízký1x1.9 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět