Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120T09 Kurs zimní ekologie

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 27 (30 %) Učebna: B12 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x62.5 %
dobrá3x37.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x12.5 %
přiměrěné4x50 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.8

Vyučující

Sklenář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Nedbalová Linda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.17
Lučan Radek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Sklenář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1
Nedbalová Linda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1
Lučan Radek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1
Sklenář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x87.5 %
průměr 1
Nedbalová Linda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x87.5 %
průměr 1
Lučan Radek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x87.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x50 %
Nmgr.4x50 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x75 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%1x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x12.5 %
průměrné7x87.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x62.5 %
průměrný3x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x50 %
průměrný4x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět