Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300P17Z2 Kartografie pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 25 / 63 (40 %) Učebna: K1 Termín: Pá,08:10
Poznámka: 2 paralalky cvičení - 15aMZ300P17Zx02 a 03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x28 %
dobrá15x60 %
průměrná3x12 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano11x44 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano10x40 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x44 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.52
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano15x60 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x4 %
přiměrěné23x92 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.96

Vyučující

Šídlo Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano15x62.5 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Šídlo Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x88 %
spíše ano3x12 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Šídlo Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x41.7 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano12x48 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano3x12 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x44 %
žena14x56 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%24x96 %
75 – 50%1x4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné2x8.7 %
průměrné19x82.6 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x16 %
průměrný18x72 %
nízký3x12 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x16 %
průměrný18x72 %
nízký3x12 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět