Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300P17Z Kartografie pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 44 / 63 (70 %) Učebna: VP Termín: Pá,08:10
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá11x25 %
dobrá28x63.6 %
průměrná5x11.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x31.8 %
spíše ano21x47.7 %
spíše ne5x11.4 %
rozhodně ne2x4.5 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano15x34.1 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x61.4 %
spíše ano13x29.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.1 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x43.2 %
spíše ano21x47.7 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.8 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x9.1 %
přiměrěné38x86.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x4.5 %
průměr 1.9

Vyučující

Šídlo Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x23.3 %
spíše ano29x67.4 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Šídlo Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x88.6 %
spíše ano5x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Šídlo Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x30.2 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x37.2 %
průměr 1.59
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x43.2 %
spíše ano23x52.3 %
spíše ne2x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x79.5 %
spíše ano7x15.9 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x77.3 %
spíše ano10x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x40.9 %
žena26x59.1 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.44x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé43x97.7 %
opakovaně1x2.3 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%37x84.1 %
75 – 50%7x15.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x7 %
nadprůměrné7x16.3 %
průměrné30x69.8 %
podprůměrné2x4.7 %
špatné1x2.3 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x18.2 %
průměrný32x72.7 %
nízký4x9.1 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x20.5 %
průměrný29x65.9 %
nízký6x13.6 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět