Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z1 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 41 / 145 (28 %) Učebna: LR Termín: Čt,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá24x58.5 %
dobrá14x34.1 %
průměrná1x2.4 %
špatná2x4.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.54
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x63.4 %
spíše ano14x34.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano13x31.7 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.8 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x29.3 %
spíše ano16x39 %
spíše ne4x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x22 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké16x40 %
přiměrěné23x57.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.59

Vyučující

Lysák Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x48.8 %
spíše ano16x39 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne3x7.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Lysák Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x80.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Lysák Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x65.9 %
spíše ano11x26.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x80.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano39x95.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x80.5 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne2x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž16x39 %
žena25x61 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.41x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé39x95.1 %
opakovaně2x4.9 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%36x87.8 %
75 – 50%2x4.9 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%2x4.9 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x12.2 %
průměrné34x82.9 %
podprůměrné2x4.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký20x48.8 %
průměrný18x43.9 %
nízký3x7.3 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký24x58.5 %
průměrný15x36.6 %
nízký2x4.9 %
průměr 1.46
Vybrat jiný předmět