Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 63 / 145 (43 %) Učebna: VG Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá45x71.4 %
dobrá14x22.2 %
průměrná3x4.8 %
špatná1x1.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano43x68.3 %
spíše ano14x22.2 %
spíše ne5x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x63.5 %
spíše ano22x34.9 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x54 %
spíše ano24x38.1 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.51
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x33.3 %
spíše ano32x50.8 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x9.5 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké24x38.1 %
přiměrěné35x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 1.59

Vyučující

Hudeček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano52x82.5 %
spíše ano9x14.3 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.18
Hudeček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano55x87.3 %
spíše ano8x12.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Hudeček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x19.4 %
spíše ano5x8.1 %
spíše ne5x8.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit39x62.9 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano42x66.7 %
spíše ano20x31.7 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x55.6 %
spíše ano25x39.7 %
spíše ne2x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.47
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x44.4 %
spíše ano28x44.4 %
spíše ne4x6.3 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.64

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž38x60.3 %
žena25x39.7 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.63x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé59x93.7 %
opakovaně4x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%52x82.5 %
75 – 50%7x11.1 %
50 – 25%2x3.2 %
méně než 25%2x3.2 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x6.3 %
nadprůměrné14x22.2 %
průměrné43x68.3 %
podprůměrné1x1.6 %
špatné1x1.6 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký41x65.1 %
průměrný19x30.2 %
nízký3x4.8 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký34x54 %
průměrný27x42.9 %
nízký2x3.2 %
průměr 1.49
Vybrat jiný předmět