Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P90E Innate immunity

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 10 / 28 (36 %) Učebna: B311 Termín: Po,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x80 %
dobrá2x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano7x70 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2

Vyučující

Filipp Dominik ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Filipp Dominik je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Filipp Dominik je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x55.6 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.11
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x20 %
žena8x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x40 %
Nmgr.5x50 %
Ph.D.1x10 %
průměr 1.7
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%7x70 %
75 – 50%2x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x10 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné8x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x70 %
průměrný3x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x30 %
průměrný7x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět