Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P05C Hydraulika podzemní vody I

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 7 / 20 (35 %) Učebna: G1 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x57.1 %
průměrná1x14.3 %
špatná2x28.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x57.1 %
přiměrěné3x42.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Vyučující

Mls Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x60 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne1x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.6
Nedvěd Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Mls Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x60 %
spíše ano1x20 %
spíše ne1x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Nedvěd Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Mls Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x20 %
spíše ano4x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Nedvěd Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x57.1 %
žena3x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x85.7 %
75 – 50%1x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné1x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný5x71.4 %
nízký2x28.6 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný3x42.9 %
nízký4x57.1 %
průměr 2.57
Vybrat jiný předmět