Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43ZC Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 18 / 71 (25 %) Učebna: K1 Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá7x38.9 %
průměrná7x38.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x50 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.88
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x22.2 %
přiměrěné13x72.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.76

Vyučující

Holman Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2.18
Holman Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Holman Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne8x44.4 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.88
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž13x72.2 %
žena5x27.8 %
průměr 1.28
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x83.3 %
75 – 50%2x11.1 %
50 – 25%1x5.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x44.4 %
průměrný10x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x22.2 %
průměrný14x77.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět