Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P43Z Geoinformační systémy

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 71 (23 %) Učebna: VG Termín: St,13:10
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá6x37.5 %
průměrná6x37.5 %
špatná4x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.53
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné12x75 %
nízké2x12.5 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.07

Vyučující

Štych Přemysl ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne9x56.3 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Štych Přemysl je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Štych Přemysl je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x87.5 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x50 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.53
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x56.3 %
žena7x43.8 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x6.3 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x75 %
75 – 50%4x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné3x18.8 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x6.3 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x43.8 %
průměrný8x50 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x12.5 %
průměrný9x56.3 %
nízký5x31.3 %
průměr 2.19
Vybrat jiný předmět