Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P20A Geografická analýza mikroregionu

Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 29 / 29 (100 %) Učebna: PR Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá14x48.3 %
dobrá11x37.9 %
průměrná3x10.3 %
špatná1x3.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano9x31 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit13x44.8 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x10.3 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x62.1 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x10.3 %
přiměrěné23x79.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.88

Vyučující

Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Bičík Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Bičík Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x34.5 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x37.9 %
průměr 1.5
Bičík Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x65.5 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x53.6 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž17x60.7 %
žena11x39.3 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.29x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé28x96.6 %
opakovaně1x3.4 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%29x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x3.4 %
nadprůměrné12x41.4 %
průměrné16x55.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký23x79.3 %
průměrný6x20.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x34.5 %
průměrný18x62.1 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět