Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431S13A Geochemický seminář

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 18 / 27 (67 %) Učebna: M Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x44.4 %
dobrá8x44.4 %
průměrná1x5.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x5.6 %
průměr 1.78
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x23.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné12x66.7 %
nízké1x5.6 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.93

Vyučující

Matějka Dobroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano11x64.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.79
Matějka Dobroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.21
Matějka Dobroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x47.1 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x38.9 %
žena11x61.1 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x16.7 %
Nmgr.13x72.2 %
Ph.D.2x11.1 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé9x52.9 %
opakovaně8x47.1 %
průměr 1.47
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x72.2 %
75 – 50%4x22.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5.6 %
průměr 1.39
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5.6 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký9x50 %
průměrný8x44.4 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x22.2 %
průměrný13x72.2 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět