Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P17 Genetika

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 5/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 61 / 282 (22 %) Učebna: VG Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá27x44.3 %
dobrá30x49.2 %
průměrná4x6.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.62
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x65.6 %
spíše ano20x32.8 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano48x78.7 %
spíše ano12x19.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano38x62.3 %
spíše ano14x23 %
spíše ne7x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.3 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x42.6 %
spíše ano28x45.9 %
spíše ne4x6.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x4.9 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x11.5 %
přiměrěné48x78.7 %
nízké1x1.6 %
nemohu posoudit5x8.2 %
průměr 1.89

Vyučující

Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x25.4 %
spíše ano37x62.7 %
spíše ne6x10.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.7 %
průměr 1.84
Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x33.9 %
spíše ano28x47.5 %
spíše ne9x15.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.4 %
průměr 1.81
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x75.4 %
spíše ano14x23 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x75.4 %
spíše ano13x21.3 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.25
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x23 %
spíše ano3x4.9 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x70.5 %
průměr 1.28
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x23 %
spíše ano3x4.9 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit43x70.5 %
průměr 1.28
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x54.1 %
spíše ano24x39.3 %
spíše ne3x4.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x37.7 %
spíše ano25x41 %
spíše ne4x6.6 %
rozhodně ne5x8.2 %
nemohu posoudit4x6.6 %
průměr 1.84
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano46x75.4 %
spíše ano11x18 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x6.6 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž14x23 %
žena47x77 %
průměr 1.77
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.60x98.4 %
Nmgr.1x1.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé61x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%40x65.6 %
75 – 50%17x27.9 %
50 – 25%4x6.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x4.9 %
nadprůměrné26x42.6 %
průměrné30x49.2 %
podprůměrné1x1.6 %
špatné1x1.6 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký37x60.7 %
průměrný20x32.8 %
nízký4x6.6 %
průměr 1.46
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký13x21.3 %
průměrný41x67.2 %
nízký7x11.5 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět