Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P41C GIS a DPZ v geologii

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 21 / 21 (100 %) Učebna: K2 Termín: St,16:30
Poznámka: 3 paralelky 15aMG421P41x01 a x02 a x03

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá10x47.6 %
průměrná6x28.6 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.33
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.05
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné16x76.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.84

Vyučující

Martínek Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.35
Lexa Ondrej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Martínek Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.68
Lexa Ondrej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Martínek Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 2.33
Lexa Ondrej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 2.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano13x61.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x57.1 %
žena9x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x52.4 %
75 – 50%8x38.1 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.62
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné17x81 %
podprůměrné3x14.3 %
špatné0x0 %
průměr 3.05
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x38.1 %
průměrný12x57.1 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný15x71.4 %
nízký6x28.6 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět