Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MFPL303 Fyzika II pro biochemii

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 20 / 36 (56 %) Učebna: F2 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x42.1 %
dobrá8x42.1 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano10x50 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano6x30 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.47
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x10 %
přiměrěné17x85 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.89

Vyučující

Stráský Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano10x50 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Stráský Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Stráský Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x90 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%2x10 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné1x5 %
průměrné17x85 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x15 %
průměrný13x65 %
nízký4x20 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x35 %
průměrný13x65 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět