Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS107005 Filosofie a metodologie vědy

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 24 / 90 (27 %) Učebna: B7 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x29.2 %
dobrá11x45.8 %
průměrná5x20.8 %
špatná1x4.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano12x50 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit9x37.5 %
průměr 2.07
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné16x66.7 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit7x29.2 %
průměr 2.06

Vyučující

Hladký Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.71
Kratochvíl Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.81
Hladký Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.1
Kratochvíl Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x54.2 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x33.3 %
průměr 1.19
Hladký Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x95.8 %
průměr 2
Kratochvíl Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit23x95.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x29.2 %
žena17x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.23x95.8 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x62.5 %
75 – 50%5x20.8 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%3x12.5 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné9x37.5 %
průměrné13x54.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.46
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x33.3 %
průměrný13x54.2 %
nízký3x12.5 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x33.3 %
průměrný12x50 %
nízký4x16.7 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět