Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P85 Evoluce člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 14 / 38 (37 %) Učebna: B2 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x35.7 %
dobrá8x57.1 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné8x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.89

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Brůžek Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano7x50 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.31
Brůžek Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x78.6 %
průměr 1.67
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1
Brůžek Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.3x21.4 %
Nmgr.11x78.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.79
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x92.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné10x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x42.9 %
průměrný8x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět