Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P85 Epigenetics

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 59 (34 %) Učebna: B8 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x65 %
dobrá7x35 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.35
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano3x15 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano6x30 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x40 %
přiměrěné8x40 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.5

Vyučující

Svoboda Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x65 %
spíše ano6x30 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Svoboda Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Svoboda Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano7x35 %
spíše ne4x20 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.95
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x15 %
žena17x85 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x5 %
Nmgr.17x85 %
Ph.D.2x10 %
průměr 2.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%12x60 %
75 – 50%6x30 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné14x70 %
podprůměrné1x5 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký10x50 %
průměrný10x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x31.6 %
průměrný10x52.6 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět