Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P13C Ekonomie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 21 (71 %) Učebna: VG Termín: Pá,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x26.7 %
dobrá5x33.3 %
průměrná3x20 %
špatná2x13.3 %
velmi špatná1x6.7 %
průměr 2.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 2.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x40 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.83

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.64
Kašpar Dan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Laušmanová Barbora ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2.42
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.43
Kašpar Dan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.45
Laušmanová Barbora je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 2
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x66.7 %
průměr 1.6
Kašpar Dan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 1.75
Laušmanová Barbora je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit10x71.4 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x86.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž8x53.3 %
žena7x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x93.3 %
opakovaně1x6.7 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x60 %
75 – 50%3x20 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%2x13.3 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné2x13.3 %
průměrné12x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x20 %
průměrný8x53.3 %
nízký4x26.7 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x13.3 %
průměrný8x53.3 %
nízký5x33.3 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět