Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P07 Ekologie člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 38 / 142 (27 %) Učebna: B3 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá17x44.7 %
dobrá17x44.7 %
průměrná4x10.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.66
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x26.3 %
spíše ano18x47.4 %
spíše ne9x23.7 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano8x21.1 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x13.2 %
spíše ano8x21.1 %
spíše ne13x34.2 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit11x28.9 %
průměr 2.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x5.3 %
spíše ano10x26.3 %
spíše ne8x21.1 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit17x44.7 %
průměr 2.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné24x64.9 %
nízké1x2.7 %
nemohu posoudit12x32.4 %
průměr 2.04

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne4x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.57
Černý Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x34.2 %
spíše ano16x42.1 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.8
Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x44.7 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x21.1 %
průměr 1.43
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x73.7 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.6 %
průměr 1.3
Černý Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x73.7 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.25
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x71.1 %
spíše ano5x13.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x15.8 %
průměr 1.16
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x7.9 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit32x84.2 %
průměr 2
Černý Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x2.6 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x92.1 %
průměr 2
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x7.9 %
spíše ano2x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x86.8 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x50 %
spíše ano16x42.1 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x92.1 %
spíše ano3x7.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano14x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.5 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x28.9 %
žena27x71.1 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.36x94.7 %
Nmgr.2x5.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%19x50 %
75 – 50%16x42.1 %
50 – 25%3x7.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x2.6 %
nadprůměrné7x18.4 %
průměrné30x78.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.76
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x42.1 %
průměrný19x50 %
nízký3x7.9 %
průměr 1.66
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký13x34.2 %
průměrný23x60.5 %
nízký2x5.3 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět