Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160P08 Ekologie obecná

Katedra ekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 45 / 177 (25 %) Učebna: B7 Termín: Pá,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá25x55.6 %
dobrá14x31.1 %
průměrná5x11.1 %
špatná1x2.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x48.9 %
spíše ano16x35.6 %
spíše ne4x8.9 %
rozhodně ne3x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x75.6 %
spíše ano10x22.2 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x55.6 %
spíše ano15x33.3 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit2x4.4 %
průměr 1.51
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x53.3 %
spíše ano11x24.4 %
spíše ne3x6.7 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit6x13.3 %
průměr 1.51
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x4.4 %
přiměrěné36x80 %
nízké2x4.4 %
nemohu posoudit5x11.1 %
průměr 2

Vyučující

Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x44.4 %
spíše ano18x40 %
spíše ne6x13.3 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x75.6 %
spíše ano7x15.6 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.7 %
průměr 1.21
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x20 %
spíše ano7x15.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit28x62.2 %
průměr 1.59
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x55.6 %
spíše ano18x40 %
spíše ne2x4.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.49
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x73.3 %
spíše ano9x20 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne2x4.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x64.4 %
spíše ano14x31.1 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž17x37.8 %
žena28x62.2 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.45x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé45x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%26x57.8 %
75 – 50%10x22.2 %
50 – 25%8x17.8 %
méně než 25%1x2.2 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x8.9 %
nadprůměrné9x20 %
průměrné30x66.7 %
podprůměrné1x2.2 %
špatné1x2.2 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký20x44.4 %
průměrný21x46.7 %
nízký4x8.9 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký15x33.3 %
průměrný25x55.6 %
nízký5x11.1 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět